Zajednička advokatska kancelarija

Subakov i partneri

Oblasti rada advokatske kancelarije

Zajednička advokatska kancelarija "SUBAKOV I PARTNERI", prihvata poslove iz SVIH oblasti prava koji se odnose na zastupanje pred državnim organima ili zastupanje u sklapanju sporazuma medu fizičkim i pravnim licima. Advokatska kancelarija prihvata zastupanja privrednih subjekata i van granica Srbije, pogotovo u predmetima naplate potraživanja prema dužnicima iz inostranstva. Kancelarija se specijalizovala za naplatu "nenaplativih" potraživanja prema firmama i fizičkim licima koja kriju svoju imovinu u drugim firmama ili na imenima drugih lica. Isto tako, kancelarija vrši zastupanje stranaka u predmetima vraćanja imovine u postupku restitucije.

Radimo preko 300 predmeta restitucije.

Do sada smo vratili preko 2000 katastarskih jutara.

Advokati koji rade na ovim predmetima:

 1. Subakov Miloš
 2. Radulaški Mirjana
 3. Petrušić Ivan
 4. Ječanski Renata

Zastupanje u postupku restitucije

Advokati koji rade na ovim predmetima:

 1. Subakov Miloš
 2. Zlokolica Slobodan
 3. Drapšin Živana
 4. Stanojev Mladen
 5. Radulaški Mirjana
 6. Radina Nataša
 7. Petrušić Ivan
 8. Ječanski Renata

Zastupanje fizičkih lica i privrednih subjekata pred sudovima i sklapanje ugovora

Advokati koji rade na ovim predmetima:

 1. Drapšin Živana
 2. Zlokolica Slobodan
 3. Stanojev Mladen
 4. Radulaški Mirjana
 5. Radina Nataša
 6. Petrušić Ivan
 7. Renata Ječanski

Zastupanje u građanskim predmetima (parnica, vanparnica, izvršenja)

Advokati koji rade na ovim predmetima:

 1. Subakov Miloš
 2. Zlokolica Slobodan
 3. Stanojev Mladen
 4. Petrušić Ivan

Zastupanje u krivičnim predmetima

Advokati koji rade na ovim predmetima:

 1. Subakov Miloš
 2. Zlokolica Slobodan
 3. Drapšin Živana
 4. Stanojev Mladen
 5. Radulaški Mirjana
 6. Radina Nataša
 7. Petrušić Ivan
 8. Ječanski Renata

usko specijalizovana advokat Žikić Jelena

Zastupanje u predmetima stečaja

Advokati koji rade na ovim predmetima:

 1. Subakov Miloš
 2. Zlokolica Slobodan
 3. Drapšin Živana
 4. Stanojev Mladen
 5. Radulaški Mirjana
 6. Radina Nataša
 7. Petrušić Ivan
 8. Ječanski Renata

usko specijalizovana advokat Radulaški Mirjana

Zastupanje u poreskom pravu

Advokati koji rade na ovim predmetima:

 1. Subakov Miloš
 2. Zlokolica Slobodan
 3. Drapšin Živana
 4. Stanojev Mladen
 5. Radulaški Mirjana
 6. Radina Nataša
 7. Petrušić Ivan
 8. Ječanski Renata

usko specijalizovan advokat Zlokolica Slobodan

Zastupanje u prekršajnom pravu

Advokati koji rade na ovim predmetima:

 1. Subakov Miloš
 2. Zlokolica Slobodan
 3. Drapšin Živana
 4. Stanojev Mladen
 5. Radulaški Mirjana
 6. Radina Nataša
 7. Petrušić Ivan
 8. Ječanski Renata

usko specijalizovani advokat Petrušić Ivan

Zastupanje u carinskim predmetima

Pravda je stalna i trajna volja svakome dati pravo koje mu pripada.

Corpus Juris Civilis

O kancelariji

Subakov Dragutina Zdravko

1905-1963

Advokatsku kancelariju osnovao je 06.06.1936 nakon što je završio pripravničku praksu kod poznatog bečejskog advokata Davidovca. Kraće vreme je sa njim radila i supruga Vera rođena Prodanović kao advokatski pripravnik. Kancelarija je radila do 1941 g. kada prekida rad zbog izbijanja drugog svetskog rata. Nakon rata Zdravko radi kao predsednik Sreskog suda a kancelariju ponovo otvara 1952 g. u Novom Bečeju, a zatim je 1954 g. seli u Bečej. Do svoje smrti 1963 g. je radio kao advokat. Bavio se predmetima iz oblasti građanskog i krivičnog prava.

Subakov Zdravka Vladimir

1933-2010

Nakon završetka studija 1959 g. kraće vreme radio je kod svog oca u kancelariji u Bečeju kao advokatski pripravnik, a zatim u privredi i u upravi Opštine Bečej. Advokatsku praksu započeo je 1968 g. i radio je do 2010, punih 40 godina. Uglavnom se bavio predmetima iz oblasti građanskog prava. Umro je 23.08.2010.

Subakov Vladimira Miloš

rođen 1961

Pripravničku praksu započeo kod oca u kancelariji 1986 g. a advokatsku kancelariju otvorio 1987 g. i radio zajedno sa ocem u Bečeju. Septembra 1995 godine seli svoju kancelariju na novu adresu u ulici Žarka Zrenjanina broj 2. U tom periodu mu se pridružuje sa svojom advokatskom kancelarijom i Ljiljana Prodanović - Rajić, koja je do tada kod njega bila na pripravničkoj vežbi. Zajedno rade sve do 01.05.1998. kada seli svoju advokatsku kancelariju u Beograd. 2004 godine vraća kancelariju u Bečej gde osniva zajedničku advokatsku kancelariju sa Sekulić Snežanom i Subakov Aleksandrom. U međuvremenu kancelariji pristupaju i drugi advokati, a 01.09.2014. godine advokat Subakov Aleksandra, postaje javni beležnik sa sedištem u Bečeju, ulica Danila Kiša br. 1, telefon 021/6914 729, tako da danas kancelarija nosi ime: "SUBAKOV I PARTNERI", Bečej, Trg Oslobođenja br. 3

Naši zaposleni

Miloš Subakov

advokat

Rođen 22.09.1961. Bavi se krivičnim pravom i vraćanjem imovine u postupku denacionalizacije(restitucije).

021/ 6914 729
subakovm@gmail.com

Slobodan Zlokolica

advokat

Rođen 22.07.1979. Advokatski pripravnik od 11.04.2005. godine do 26.10.2007. godine kada je postao partner u kancelariji. Bavi se najviše radnim, prekršajnim i krivičnim pravom. Poslanik je u Skupštini Vojvodine.

021/ 6919-101
eviladv@gmail.com

Živana Drapšin

advokat

Rođena 03.01.1960. Radila kao sudija u bečejskom sudu od 21.11.1992. do 27.09.2010. godine. 28.09.2010. postaje advokat i partner u kancelariji. Zastupa u građanskim predmetima.

021/ 6912-595
zivanadrapsin@gmail.com

Mladen Stanojev

advokat

Rođen 12.01.1983. Advokatski pripravnik od 08.11.2010. Advokat od 31.05.2013, a partner u kancelariji od 28.06.2013.

062/ 319-538
mladja1983@gmail.com

Mirjana Radulaški

advokat

Rođena 03.02.1982. Radila kao pripravnik u Osn. sudu Novi Sad. Partner u kancelariji postala 28.08.2014. Zastupa u građanskim predmetima i u predmetima restitucije

064/ 196-4943
mirjana.radulaski@gmail.com

Ivan Petrušić

advokat

Rođen 04.02.1988. Radi kao advokatski pripravnik od 07.05.2013. Advokat od 22.11.2016. godine, a Partner u kancelariji od 27.02.2017. godine

064/175 4955
advokatpetrusic@gmail.com

Bojan Kapamadžin

Advokat

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2017. godine. Stažirao do 2018. U advokatskoj kancelariji Aleksić, od 2018. godine do 2021. u zajedničkoj kancelariji Subakov i Partneri. Advokat od 03.12.2021.

063/ 424-381
kapamadzin@gmail.com

Nataša Radina

advokat

Rođena 17.04.1989. Pripravnik od 11.04.2016. godine. Advokat od 09.04.2019. godine, a postala partner u kancelariji 07.05.2019. godine. Zastupa u Građanskim predmetima i postupcima konverzije.

064/ 232 12 54
advokatradina@gmail.com

Milica Mrđa

Advokat

Rođena 01.08.1989. Radi kao pripravnik 29.02.2016. godine

064/ 047-1767

Renata Ječanski

advokat

Rođena 23.11.1989. Radi kao advokat 01.07.2019. Zastupa u građanskim predmetima.

063/ 722-3107
rjecanski@gmail.com

Ljiljana Marjanović

sekretarica

Novosti iz kancelarije

15.04.2022

Advokat Nataša Radina otišla na porodiljsko od 14.04.2022

27.04.2021

Advokat Ječanski Renata se pridružila ZAK "Subakov i Partneri"

06.05.2020

Kancelarija počinje redovno da prima klijente od 11.05.2020

19.03.2020

Zbog Korona virusa prijem klijenta će se vršiti svakog radnog dana od 12:00 do 13:00 časova

07.05.2019

Advokat Radina Nataša se pridružila ZAK "Subakov i partneri"

11.02.2019

Advokat Ferenc Maria, napustila kancelariju i prešla da radi u Osnovni sud u Vrbasu

19.01.2018

Pripravnica Dragana Savić tragično preminula 29.01.2018. godine u 29. godini

15.05.2017

Postavljen nov sajt Zajedničke advokatske kancelarije "SUBAKOV I PARTNERI"

10.05.2017

Do današnjeg dana vraćeno preko 2000 katastarskih jutara u postupku restitucije

14.02.2017

Kancelariji pristupa advokat Ferenc Maria

22.11.2016

Kancelariji pristupa advokat Petrušić Ivan

04.06.2016

Proslavljeno 80 godina rada advokatske kancelarije na proslavi koja je održana na dvorcu "Fantast" nedaleko od Bečeja

19.02.2016

Kancelariji pristupa advokat Žikić Jelena

14.09.2015

Do danas vraćeno 200 katastarskih jutara zemlje u Bečeju i Srbobranu.

01.09.2014

Advokat Subakov Aleksandra, postaje javni beležnik sa sedištem u Bečeju, ulica Danila Kiša br. 1, telefon 021/6910-444

29.08.2014

Mirjana Radulaški se pridružila kancelariji kao partner.

05.08.2013

Advokatska kancelarija dobila prva rešenja u Srbiji o vraćanju zemlje u predmetima restitucije.

28.06.2013

Mladen Stanojev pridružio se advokatskoj kancelariji kao partner.

06.06.2011

Advokatska kancelarija obeležila 75 godina postojanja prigodnom proslavom.

28.09.2010

Advokat Živana Drapšin otvorila kancelariju i pristupila advokatskoj kancelariji koja se sad zove Subakov - Zlokolica - Drapšin.

23.08.2010

Advokat Subakov Vladimir preminuo je danas u svojoj 77-oj godini.

20.03.2010

Posle 40 godina advokature Advokat Subakov Vladimir je otišao u penziju. Sve njegove predmete je preuzeo advokat Subakov Miloš.

01.12.2009

Kancelarija je preseljena na novu adresu - Trg oslobođenja 3

01.01.1970

Prijem Stranaka advokati će vršiti svakog radnog dana u popodnevnim satima od 17:00 do 18:00 časova

01.01.1970

Prijem Stranaka advokati će vršiti svakog radnog dana u popodnevnim satima od 17:00 do 18:00 časova

01.01.1970

Zakazivanje sastanka na telefon: 021/69-10-639

01.01.1970

1. Miloš Subakov, 065/3269682 2. Živana Drapšin, 063/8609953 3. Radulaški Mirjana, 064/1964943 4. Zlokolica Slobodan, 064/997-40-50 5. Žikić Jelena, 064/15-26-411 6. Petrušić Ivan, 064/175-49-55 7. St

01.01.1970

Advokat Ječanski Renata se pridružila ZAK "Subakov i Partneri"

Upit

Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje

Advokatska kancelarija

Subakov i partneri

Trg oslobođenja 3, 21220 Bečej, Srbija

Tel: +381 69 80 444 80 |  +381 69 10 444 80

Email: subakovm@gmail.com